Akciğer Kanseri

Dünyada en sık görülen kanser olan akciğer kanseri ülkemizde en sık ölüme sebep olan kanser türüdür. Primer akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğu kötü huyludur ve karsinomalar denir.

Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserleri öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, hırlama, açıklanamayan kilo kaybı, zatüre ve diğer enfeksiyonlarla ortaya çıkar. Kemiklere veya göğüs duvarına doğru büyüyen veya diğer bölgelere yayılan tümörler ağrıya yol açabilir. Kesin tanı için biyopsi, x-rays ve BT incelemeler kullanılır.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Eğer genel sağlık durumları iyiyse cerrahi ile tedavi edilen evre 1 ve 2 akciğer kanserleri iyi sonuçlar verir. Cerrahi için sağlık durumu kötü olan hastalarda ise radyoterapi etkin bir alternatif olabilir. Daha ileri evreler cerrahi şansı açısından bireysel olarak değerlendirilmelidir.  Genel olarak tedavi kombine kemoterapi ve radyoterapi ile önerilir.

Cerrahi

Bazı hastaların tümörü cerrahi ile çıkarılabilecek kadar küçüktür. Fakat hastaların cerrahiyi engelleyen medikal problemleri olduğunda veya cerrahiyi kabul etmediklerinde CyberKnife gibi önemli tedavi seçenekleri alternatif oluşturur.

Stereotaksik Radyocerrahi

CyberKnife gibi stereotaksik radyocerrahi sistemleri akciğer tümörlerini etkin şekilde tedavi eder ve yan etkileri çok düşüktür. Uzun dönemli etkinliğini belirlemek için devam eden çalışmalar mevcut olup erken sonuçlar güvenilir ve ümit vericidir.

Akciğer Tümörleri için CyberKnife Tedavi İşlemi Nedir?

Eski radyocerrahi sistemlerinde tedaviden önce tümörün içine veya yakınına, tedavi sırasında tümör lokasyonunun belirlenmesini sağlayan 3-6 adet küçük metal işaretleyici yerleştirilmesi gerekirken sahip olduğumuz son teknoloji CyberKnife cihazı sayesinde bu işaretleyicilere ihtiyaç duyulmadan hastalar tedavi edilebilmektedir. Hastalara BT görüntüleme alınarak tedavi planlanır.

Çoğu CyberKnife hastasında yan etki az olup genelde halsizlik görülebilir. Kuru bir öksürük olabilmekle beraber kısa sürede geçmektedir. Radyasyona bağlı pnömoni olarak adlandırılan akciğer iltihabı daha çok büyük tümörleri tedavi ederken görülebilir. Genelde kendiliğinden geçer ve nadiren tedavi gerektirir. Göğüs kafesinin merkezine yakın tümörlerde büyük kan damarlarına ve hava yollarına ulaşan radyasyon miktarını azaltmak için dikkat edilmelidir.

Hızlı İletişim